fbpx

Handelsbetingelser

1. Generelt
Disse vilkår gælder for de tjenester og undervisningsstøtte, som Læringsfællesskabet ApS (herefter refereret til som “LF”) tilbyder sine kunder, undtagen i tilfælde, hvor der er indgået særskilte aftaler.

2. Kontaktoplysninger

Beliggende på Dalgas Boulevard 48, 2000 Frederiksberg. LF kan kontaktes via e-mail på jacob@aktivlaering.dk eller telefonisk på 60 38 86 13.

3. Undervisning

3.1 Kvalitetsgaranti

Vi ønsker selvfølgelig, at vores elever får den bedst mulige oplevelse og undervisning hos LF. Derfor tilbyder vi kvalitetsgaranti på alle vores forløb. Kvalitetsgarantien sikrer, at eleven kan blive tilknyttet et nyt forløb, hvis eleven ikke er tilfreds med det første forløb. For at benytte denne kvalitetsgaranti, skal der rettes henvendelse til LF på tlf. 60 38 86 13.
Denne service er uden merberegning. Dog er det ikke muligt at garantere, at vi har en underviser til rådighed med samme kvalifikationer som elevens nuværende. Det er dog altid muligt at få et tilgodehavende bevis jf. 6. Binding og forfald.

Derudover har vi en undervisningsgaranti, som går på, at hvis du efter to undervisningsgange ikke er tilfreds med forløbet, har du mulighed for at trække dig fra forløbet og kun betale for de to gange, hvor du har deltaget. Det vil sige, at du får pengene tilbage for de undervisningsgange, som du ikke har gjort brug af. Kvalitetsgarantien bliver uddybet i punkt 6.

3.2 Maksimum Antal Elever

 • 3.2.1 Online: Højst 5 elever pr. lærer.
 • 3.2.2 Sprog&Sport: Højst 6 elever pr. lærer.

3.3 Tid og Sted

3.4 Kvalifikationer for Lærere
Lærere hos LF skal:

 • Have pædagogisk og didaktisk kompetence.
 • Være kvalificerede til at undervise på gymnasieniveau (online) eller folkeskoleniveau (Sprog&Sport).
 • Have gennemgået og bestået LF’s certificeringskursus.
 • Besidde rene straffe- og børneattester. Hvis en lærer bliver syg, vil LF bestræbe sig på at finde en kvalificeret erstatning.

3.5 Aflysning af Undervisning

Undervisning skal aflyses senest kl. 9.00 på dagen. Ved senere aflysning betragtes undervisningen som afholdt.

3.6 Lærerfravær

Ved lærersygdom forbeholder LF sig ret til at flytte undervisningen. Eleven kan kræve 200 kr. i erstatning, hvis de ikke kan deltage på den nye dato.

3.7 Ekstra Undervisning

Tilbydes månedligt for de elever, der har været fraværende pga. sygdom.

4. Betaling

Betaling sker via faktura sendt til den e-mail, der blev angivet ved tilmelding. Betalingsfristen er 8 dage fra fakturadatoen.

4.2 Ratebetaling

 • 4.2.1 Beløb:Det er muligt at dele betalingen op i 2 rader.
  • Første rate er på halvdelen af hele beløbet for forløbet + et rategebyr på 50 kr.
  • Anden rate er det resterende beløb.
 • 4.2.2 Tidsplan for Ratebetaling
  • Første rate: Senest 7 dage før forløbets start.
  • Anden rate: Senest 30 dage efter første undervisningsgang.
 • 4.2.3 Opstart: Ratebetaling starter fra oprettelsesdatoen.
 • 4.2.4 Misligholdelse: Hvis betalinger ikke overholdes, kan LF suspendere kundens adgang og indlede misligholdelsesprocedurer.

4.3 Manglende Betaling:

Ved manglende betaling vil LF kontakte kunden. Ved vedvarende manglende betaling vil sagen blive overgivet til ekstern inddrivelse, og undervisningsforløbet pauses.

5. Tilbud

Kun én rabatkode eller tilbud kan anvendes pr. køb. De kan ikke kombineres med andre tilbud eller rabatter. Nogle koder eller tilbud er engangsbrug.

6. Binding & Tilfredshedsgaranti

Undervisningen kræver et minimum antal elever, så købte forløb kan ikke deles op, og refusion er ikke mulig, selv hvis kun halvdelen af forløbet gennemføres.

6.1 Tilfredshedsgaranti Er du ikke tilfreds efter to undervisningsgange, kan du trække dig og kun betale for de to gange. Resterende beløb refunderes.

6.1.1. Refusionsproces

Send en e-mail med feedback.
Modtag et opkald til yderligere uddybelse.
Refundering sker via bankoverførsel.

7. Ændringer i Vilkår

LF forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår. Kunder informeres via e-mail og ændringerne offentliggøres på LF’s hjemmeside.

8. Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret fra ordrebekræftelsesdatoen ifølge loven om distanceaftaler. Allerede afholdt undervisning kan ikke fortrydes.

9. Øvrige bestemmelser

Hvis dele af disse vilkår er ugyldige eller uanvendelige, påvirker det ikke gyldigheden af resten af vilkårene. Parterne forpligtes til at finde lovlige alternativer, der lever op til de oprindelige intentioner så vidt muligt.

10. Ophavsret

Brug af LF’s logo kræver skriftlig tilladelse. Overtrædelse vil medføre civilt søgsmål. Artikler, fotografier og grafik må kun kopieres til privat brug. Virksomheder må ikke kopiere til intern brug.